php[world] 2018 - Call for Speakers

gupnp_root_device_set_available

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_root_device_set_availableSet whether or not root_device is available

Descrierea

bool gupnp_root_device_set_available ( resource $root_device , bool $available )

Controls whether or not root_device is available (announcing its presence).

Parametri

root_device

A root device identifier, returned by gupnp_root_device_new().

available

Set TRUE if root_device should be available.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top