gupnp_service_action_return_error

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_action_return_errorReturn error code

Descrierea

bool gupnp_service_action_return_error ( resource $action , int $error_code [, string $error_description ] )

Return error code.

Parametri

action

A service action identifier.

error_code

The error code. Signal can be one of the following values or user defined:

GUPNP_CONTROL_ERROR_INVALID_ACTION
The action name was invalid.
GUPNP_CONTROL_ERROR_INVALID_ARGS
The action arguments were invalid.
GUPNP_CONTROL_ERROR_OUT_OF_SYNC
Out of sync (deprecated).
GUPNP_CONTROL_ERROR_ACTION_FAILED
The action failed.

error_description

The error description.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top