gupnp_service_proxy_add_notify

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_proxy_add_notifySets up callback for variable change notification

Descrierea

bool gupnp_service_proxy_add_notify ( resource $proxy , string $value , int $type , mixed $callback [, mixed $arg ] )

Sets up callback to be called whenever a change notification for variable is recieved.

Parametri

proxy

A service proxy identifier.

value

The variable to add notification for.

type

The type of the variable. Type can be one of the following values:

GUPNP_TYPE_BOOLEAN
Type of the variable is boolean.
GUPNP_TYPE_INT
Type of the variable is integer.
GUPNP_TYPE_LONG
Type of the variable is long.
GUPNP_TYPE_DOUBLE
Type of the variable is double.
GUPNP_TYPE_FLOAT
Type of the variable is float.
GUPNP_TYPE_STRING
Type of the variable is string.

callback

The callback to call when variable changes. Typically, callback function takes on three parameters. The variable parameter being the first, value parameter being the second, and the arg is third.

arg

User data for callback.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top