PHP 5.6.16 is available

http_send_last_modified

(PECL pecl_http >= 0.1.0)

http_send_last_modifiedSend Last-Modified

Descrierea

bool http_send_last_modified ([ int $timestamp = time() ] )

Send a Last-Modified header with a valid HTTP date.

Notă: Această funcție ar trebui să fie utilizată împreună cu http_send_data(), http_send_file() și http_send_stream().

Parametri

timestamp

a Unix timestamp, converted to a valid HTTP date; if omitted, the current time will be sent

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top