http_send_status

(PECL pecl_http >= 0.1.0)

http_send_statusSend HTTP response status

Descrierea

bool http_send_status ( int $status )

Send HTTP status code.

Parametri

status

HTTP status code (100-599)

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top