hw_Free_Document

(PHP 4)

hw_Free_DocumentFrees hw_document

Descrierea

bool hw_free_document ( int $hw_document )

Frees the memory occupied by the Hyperwave document.

Parametri

hw_document

The document identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top