php[world] 2018 - Call for Speakers

ibase_maintain_db

(PHP 5, PHP 7)

ibase_maintain_dbExecute a maintenance command on the database server

Descrierea

bool ibase_maintain_db ( resource $service_handle , string $db , int $action [, int $argument = 0 ] )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top