ibase_modify_user

(PHP 5, PHP 7)

ibase_modify_userModify a user to a security database

Descrierea

bool ibase_modify_user ( resource $service_handle , string $user_name , string $password [, string $first_name [, string $middle_name [, string $last_name ]]] )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
admin at systecdurango dot com
6 years ago
ibase microsip firebird

<?php
$user_name
="ABC";
$password="123";

$ibserv = ibase_service_attach("localhost","SYSDBA","masterkey");
ibase_modify_user($ibserv, $user_name, $password);
ibase_service_detach($ibserv);
?>

this change te password por user ABC to 123

SYSDBA USER AND PASSWORD IS NEED TO THIS LINE

<?php $ibserv = ibase_service_attach("localhost","SYSDBA","masterkey"); ?>
up
2
_ex at navigators dot lv
12 years ago
function changed in php 5! in earlier versions the syntax was:
bool ibase_modify_user ( string server, string dba_user_name, string dba_user_password, string user_name, string password [, string first_name [, string middle_name [, string last_name]]])

now it's necessary to connect to service manager, then call ibase_modify_user() and then disconnect from service manager:
    $ibserv = ibase_service_attach($host, $dba_username, $dba_password);
    ibase_modify_user($ibserv, $user_name, $password);
    ibase_service_dettach($ibserv);
To Top