PHP 7.2.0 Beta 3 Released

ifx_byteasvarchar

(PHP 4, PHP <=5.2.0)

ifx_byteasvarcharSet the default byte mode

Descrierea

bool ifx_byteasvarchar ( int $mode )

Sets the default byte mode for all select-queries.

Parametri

mode

Mode "0" will return a blob id, and mode "1" will return a varchar with text content.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top