ifx_free_blob

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.1)

ifx_free_blobDeletes the blob object

Descrierea

bool ifx_free_blob ( int $bid )

Deletes the blobobject for the given blob object-id.

Parametri

bid

The BLOB object id.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top