PHP 7.2.0 Beta 1 Released

ifx_free_char

(PHP 4, PHP <=5.2.0)

ifx_free_charDeletes the char object

Descrierea

bool ifx_free_char ( int $bid )

Deletes the charobject for the given char object-id.

Parametri

bid

The char object id.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top