PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

ifx_update_blob

(PHP 4, PHP <=5.2.0)

ifx_update_blobUpdates the content of the blob object

Descrierea

bool ifx_update_blob ( int $bid , string $content )

Updates the content of the blob object for the given blob object bid.

Parametri

bid

A BLOB object identifier.

content

The new data, as a string.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top