image2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

image2wbmpAfișează imaginea în navigator sau în fișier

Descrierea

bool image2wbmp ( resource $image [, string $filename [, int $threshold ]] )

image2wbmp() outputs or save a WBMP version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

filename

Path to the saved file. If not given, the raw image stream will be output directly.

threshold

Threshold value, between 0 and 255 (inclusive).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Precauţie

However, if libgd fails to output the image, this function returns TRUE.

Exemple

Example #1 image2wbmp() example

<?php
$file 
'php.png';
$image imagecreatefrompng($file);

header('Content-Type: ' image_type_to_mime_type(IMAGETYPE_WBMP));
image2wbmp($image); // output the stream directly
imagedestroy($image);
?>

A se vedea și

  • imagewbmp() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top