The 4th Annual China PHP Conference

imageaffinematrixget

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

imageaffinematrixgetReturn an image containing the affine tramsformed src image, using an optional clipping area

Descrierea

array imageaffinematrixget ( int $type [, mixed $options ] )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

type

One of IMG_AFFINE_* constants.

options

Valorile întoarse

Array with keys 0 to 5 and float values sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top