PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolordeallocateDe-allocate a color for an image

Descrierea

bool imagecolordeallocate ( resource $image , int $color )

De-allocates a color previously allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

color

The color identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Using imagecolordeallocate()

<?php
$white 
imagecolorallocate($im255255255);
imagecolordeallocate($im$white);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-13
sabretur
5 years ago
A faster way to get HTML color values:

function rgb2html($r, $g, $b){
$r = sprintf('%02x',$r);
$g = sprintf('%02x',$g);
$b = sprintf('%02x',$b);
return '#'.$r.$g.$b;
}
To Top