PHP 7.2.0 Release Candidate 2 Released

imap_list

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_listRead the list of mailboxes

Descrierea

array imap_list ( resource $imap_stream , string $ref , string $pattern )

Read the list of mailboxes.

Parametri

imap_stream

Un flux IMAP întors de imap_open().

ref

ref should normally be just the server specification as described in imap_open().

pattern

Specifică poziția în ierarhia cutiilor poștale de unde va începe căutarea.

Sunt două caractere speciale pe care puteți să le transmiteți în cadrul pattern: '*' și '%'. '*' înseamnă a returna toate cutiile poștale. Dacă transmiteți pattern ca '*', veți obține o listă a întregii ierarhii a cutiilor poștale. '%' înseamnă a întoarce doar nivelul curent. '%' în calitate de pattern va întoarce doar cutiile poștale de la nivelul superior; '~/mail/%' pe UW_IMAPD va întoarce toate cutiile poștale în directorul ~/mail, dar nici una din submapele acstui director.

Valorile întoarse

Returns an array containing the names of the mailboxes or false in case of failure.

Exemple

Example #1 imap_list() example

<?php
$mbox 
imap_open("{imap.example.org}""username""password"OP_HALFOPEN)
      or die(
"can't connect: " imap_last_error());

$list imap_list($mbox"{imap.example.org}""*");
if (
is_array($list)) {
    foreach (
$list as $val) {
        echo 
imap_utf7_decode($val) . "\n";
    }
} else {
    echo 
"imap_list failed: " imap_last_error() . "\n";
}

imap_close($mbox);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
jemore at free dot fr
3 years ago
With the values returned from the imap_list function, you can search a message in the folder, but you have to use the imap_reopen function before . Continuing the previous example (from c6h1206free at gmail dot com )

<?php
  $srv
= '{imap.example.com}';
 
$conn = imap_open($srv, 'me', 'mypass');
 
$boxes = imap_list($conn, $srv, '*');
  foreach(
$boxes as $box)
  {
   
imap_reopen($srv, $box);
   
var_dump(imap_search($srv, "ALL"));
  }
 
imap_close($conn);
?>
up
2
kevin at metalaxe dot com
10 years ago
if there is an error imap_list returns FALSE not an empty array (as expected by docs)
up
0
c6h1206free at gmail dot com
9 years ago
imap_list returns a simple array of strings that look just like the $ref parameter one needs to specify:

<?php

  $srv
= '{imap.example.com}';

 
$conn = imap_open($srv, 'me', 'mypass');

 
$boxes = imap_list($conn, $srv, '*');

 
print_r($boxes);
 
imap_close($conn);
?>

Output:

<pre>
Array
(
    [0] => {imap.example.com}Calendar
    [1] => {imap.example.com}Contacts
    [2] => {imap.example.com}Deleted Items
    [3] => {imap.example.com}Drafts
    [4] => {imap.example.com}Journal
    [5] => {imap.example.com}Junk E-mail
    [6] => {imap.example.com}Notes
    [7] => {imap.example.com}Outbox
    [8] => {imap.example.com}RSS Feeds
    [9] => {imap.example.com}Sent Items 
    [10] => {imap.example.com}Tasks
)
</pre>

These directly fill in the $ref argument for every function that takes one.
To Top