php[world] 2018 - Call for Speakers

ingres_free_result

(PECL ingres >= 2.0.0)

ingres_free_resultFree the resources associated with a result identifier

Descrierea

bool ingres_free_result ( resource $result )

Parametri

result

The query result identifier

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Free a result resource

<?php
$link 
ingres_connect($database$user$password);

$result ingres_query($link"select * from table");

while (
$row ingres_fetch_row($result)) {
    echo 
$row[1];
    echo 
$row[2];
}
ingres_free_result($result);

ingres_close($link)

?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top