is_executable

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_executableTells whether the filename is executable

Descrierea

is_executable ( string $filename ) : bool

Tells whether the filename is executable.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

Returns TRUE if the filename exists and is executable, or FALSE on error.

Exemple

Example #1 is_executable() example

<?php

$file 
'/home/vincent/somefile.sh';

if (
is_executable($file)) {
    echo 
$file.' is executable';
} else {
    echo 
$file.' is not executable';
}

?>

Erori/Excepții

În cazul eșecului este emis un E_WARNING.

Note

Notă: Rezultatele acestei funcții sunt stocate în cache. Accesați clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcție poate fi utilizată de asemenea cu unele învelișuri URL. Referiți-vă la Supported Protocols and Wrappers pentru a determina care învelișuri susțin familia de funcționalitate stat().

A se vedea și

  • is_file() - Tells whether the filename is a regular file
  • is_link() - Tells whether the filename is a symbolic link

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
8
Shyammakwana.me
2 years ago
For windows users,

It will return TRUE for EXE extensions. I have checked for MSI, but it returns FALSE.
To Top