PHP 5.6.0 released

is_executable

(PHP 4, PHP 5)

is_executableTells whether the filename is executable

Descrierea

bool is_executable ( string $filename )

Tells whether the filename is executable.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

Returns TRUE if the filename exists and is executable, or FALSE on error.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.0.0 is_executable() became available with Windows

Exemple

Example #1 is_executable() example

<?php

$file 
'/home/vincent/somefile.sh';

if (
is_executable($file)) {
    echo 
$file.' is executable';
} else {
    echo 
$file.' is not executable';
}

?>

Erori/Excepții

În cazul eșecului este emis un E_WARNING.

Note

Notă: Rezultatele acestei funcții sunt stocate în cache. Accesați clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcție poate fi utilizată de asemenea cu unele învelișuri URL. Referiți-vă la Supported Protocols and Wrappers pentru a determina care învelișuri susțin familia de funcționalitate stat().

Vedeți de asemenea

  • is_file() - Tells whether the filename is a regular file
  • is_link() - Tells whether the filename is a symbolic link

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
david at littlesystems dot com dot au
12 years ago
to test whether the directory /home/david is executable (regardless of whether it is readable or writeable), issue the command:
$my_isWriteable = @file_exists("/home/david/.")

the @ gets rid of the warning when this command fails when the directory is not executable.
To Top