kadm5_delete_principal

(PECL kadm5 >= 0.2.3)

kadm5_delete_principalDeletes a kerberos principal

Descrierea

bool kadm5_delete_principal ( resource $handle , string $principal )

Removes the principal from the Kerberos database.

Parametri

handle

A KADM5 handle.

principal

The removed principal.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 kadm5_delete_principal() example

<?php

$handle 
kadm5_init_with_password("afs-1""GONICUS.LOCAL""admin/admin""password");

kadm5_delete_principal($handle"burbach@GONICUS.LOCAL");

kadm5_destroy($handle);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top