PHP 7.2.7 Released

m_initconn

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_initconnCreate and initialize an MCVE_CONN structure

Descrierea

resource m_initconn ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Returns an MCVE_CONN resource.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top