mcrypt_cfb

(PHP 4, PHP 5)

mcrypt_cfbEncrypts/decrypts data in CFB mode

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 5.5.0 și ELIMINATĂ în PHP 7.0.0.

Variante alternative pentru această funcție sunt:

Descrierea

string mcrypt_cfb ( int $cipher , string $key , string $data , int $mode , string $iv )
string mcrypt_cfb ( string $cipher , string $key , string $data , int $mode [, string $iv ] )

The first prototype is when linked against libmcrypt 2.2.x, the second when linked against libmcrypt 2.4.x or higher. The mode should be either MCRYPT_ENCRYPT or MCRYPT_DECRYPT.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top