PHP 5.6.29 Released

mcrypt_module_close

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

mcrypt_module_closeCloses the mcrypt module

Descrierea

bool mcrypt_module_close ( resource $td )

Closes the specified encryption handle.

Parametri

td

The encryption descriptor.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top