PHP 7.2.7 Released

msession_get_array

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_get_arrayObține tabloul variabilelor msession

Descrierea

array msession_get_array ( string $session )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top