php[tek] 2018 : Call for Speakers

msession_set_array

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_set_arrayStabilește variabilele msession dintr-un tablou

Descrierea

void msession_set_array ( string $session , array $tuples )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top