php[world] 2018 - Call for Speakers

msession_timeout

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_timeoutStabilește/obține limita de timp pentru sesiune

Descrierea

int msession_timeout ( string $session [, int $param ] )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top