PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

msql_create_db

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_create_dbCreate mSQL database

Descrierea

bool msql_create_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

msql_create_db() attempts to create a new database on the mSQL server.

Parametri

database_name

The name of the mSQL database.

link_identifier

Conexiunea mSQL. Dacă nu este specificată, se presupune că este ultima legătură deschisă cu msql_connect (). Dacă nu se găsește vre-o legătură de acest fel, funcția va încerca să stabilească o legătură prin apelarea msql_connect() și să o utilizeze pe aceasta.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top