PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

msql_field_name

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_nameGet the name of the specified field in a result

Descrierea

string msql_field_name ( resource $result , int $field_offset )

msql_field_name() gets the name of the specified field index.

Parametri

result

Rezultatul de tip resource, care este evaluat. Acest rezultat provine din apelul către msql_query ().

field_offset

Deplasamentul numeric al câmpului. field_offset începe de la 1.

Valorile întoarse

The name of the field sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top