mysql_create_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_create_dbCreează o bază de date MySQL

Avertizare

Această funcție a devenit învechită în PHP 4.3.0, și a fost eliminată în PHP 7.0.0, împreună cu întreaga extensie MySQL originală. În locul ei trebuie utilizată extensia activ dezvoltată MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

bool mysql_create_db ( string $database_name [, resource $link_identifier = NULL ] )

mysql_create_db() încearcă să creeze o bază de date nouă pe serverul asociat cu identificatorul conexiunii specificat.

Parametri

database_name

Denumirea bazei de date ce va fi creată.

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Un exemplu alternativ mysql_create_db()

Funcția mysql_create_db() este învechită. Este preferabil de a utiliza mysql_query() pentru a efectua o interpelare SQL CREATE DATABASE.

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Eșec la conectare: ' mysql_error());
}

$sql 'CREATE DATABASE my_db';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"Baza de date my_db a fost creată cu succes\n";
} else {
    echo 
'Eroare la crearea bazei de date: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Baza de date my_db a fost creată cu succes

Note

Notă:

Pentru compatibilitatea cu versiunile anterioare, următorul pseudonim învechit poate fi utilizat: mysql_createdb()

Notă:

Această funcție nu va fi disponibilă dacă extensia MySQL a fost asamblată cu biblioteca-client MySQL 4.x.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-10
zubrag
10 years ago
mysql_create_db function will not work on cPanel hosting. If you need to create database from your PHP script on cPanel hosted server then you'll need to use cPanel interface. Database creation code would look like (calling cPanel's adddb function): http://USER:PASS@HOST:2082/frontend/SKIN/sql/adddb.html?db=DB

You can download ready-made sample php script from http://www.zubrag.com/scripts/cpanel-database-creator.php
up
-80
omer
11 years ago
for MySQL4.1 lib users;

as noted the function is a no-go for MySQL4.1 libs.  While i do not know the logic behind this i was relieved to see that

mysql_connect ("localhost","$user","$password")
$soru = 'CREATE DATABASE '.$dbname;
mysql_query($soru);

worked just fine...
To Top