mysql_db_query

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_querySelects a database and executes a query on it

Avertizare

Această extensie este dezaprobată începând cu PHP 5.5.0 și va fi eliminată în viitor. În locul ei trebuie utilizate extensiile MySQLi sau PDO_MySQL. Vedeți de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru mai multe informații. Alternative ale acestei funcții includ:

Descrierea

resource mysql_db_query ( string $database , string $query [, resource $link_identifier = NULL ] )

mysql_db_query() selects a database, and executes a query on it.

Avertizare

Această funcție a fost DEZAPROBATĂ începând cu PHP 5.3.0. Utilizarea acestei facilități este foarte nerecomandată.

Parametri

database

The name of the database that will be selected.

query

The MySQL query.

Data inside the query should be properly escaped.

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

Returns a positive MySQL result resource to the query result, or FALSE on error. The function also returns TRUE/FALSE for INSERT/UPDATE/DELETE queries to indicate success/failure.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.3.0 This function now throws an E_DEPRECATED notice.

Exemple

Example #1 mysql_db_query() alternative example

<?php

if (!$link mysql_connect('mysql_host''mysql_user''mysql_password')) {
    echo 
'Could not connect to mysql';
    exit;
}

if (!
mysql_select_db('mysql_dbname'$link)) {
    echo 
'Could not select database';
    exit;
}

$sql    'SELECT foo FROM bar WHERE id = 42';
$result mysql_query($sql$link);

if (!
$result) {
    echo 
"DB Error, could not query the database\n";
    echo 
'MySQL Error: ' mysql_error();
    exit;
}

while (
$row mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo 
$row['foo'];
}

mysql_free_result($result);

?>

Note

Notă:

Be aware that this function does NOT switch back to the database you were connected before. In other words, you can't use this function to temporarily run a sql query on another database, you would have to manually switch back. Users are strongly encouraged to use the database.table syntax in their sql queries or mysql_select_db() instead of this function.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top