Bulgaria PHP Conference

mysql_drop_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_dbDrop (delete) a MySQL database

Avertizare

This function was deprecated in PHP 4.3.0, and will be removed in the future, along with the entirety of the original MySQL extension. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used. See also MySQL: choosing an API guide and related FAQ for more information. Alternatives to this function include:

  • Execute a DROP DATABASE query

Descrierea

bool mysql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier = NULL ] )

mysql_drop_db() attempts to drop (remove) an entire database from the server associated with the specified link identifier. This function is deprecated, it is preferable to use mysql_query() to issue an sql DROP DATABASE statement instead.

Parametri

database_name

The name of the database that will be deleted.

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 mysql_drop_db() alternative example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Could not connect: ' mysql_error());
}

$sql 'DROP DATABASE my_db';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"Database my_db was successfully dropped\n";
} else {
    echo 
'Error dropping database: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Note

Avertizare

This function will not be available if the MySQL extension was built against a MySQL 4.x client library.

Notă:

Pentru compatibilitatea cu versiunile anterioare, următorul pseudonim dezaprobat poate fi utilizat: mysql_dropdb()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top