Bulgaria PHP Conference

mysql_field_len

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_lenReturns the length of the specified field

Avertizare

Această extensie este dezaprobată începând cu PHP 5.5.0 și va fi eliminată în viitor. În locul ei trebuie utilizate extensiile MySQLi sau PDO_MySQL. Vedeți de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru mai multe informații. Alternative ale acestei funcții includ:

Descrierea

int mysql_field_len ( resource $result , int $field_offset )

mysql_field_len() returns the length of the specified field.

Parametri

result

Rezultatul de tip resource, care este evaluat. Acest rezultat provine de la apelul funcției mysql_query ().

field_offset

Deplasamentul numeric al câmpului. field_offset începe de la 0. Dacă field_offset nu există, se generează de asemenea o eroare de nivel E_WARNING.

Valorile întoarse

The length of the specified field index on success sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 mysql_field_len() example

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}

// Will get the length of the id field as specified in the database
// schema. 
$length mysql_field_len($result0);
echo 
$length;
?>

Note

Notă:

Pentru compatibilitatea cu versiunile anterioare, următorul pseudonim dezaprobat poate fi utilizat: mysql_fieldlen()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
rvwoens at gmail dot com
3 years ago
Note that for some reason the length of fields is 3 times the actual value if you are using UTF8 encoding.. So a varchar(10) field returns 30 here. This renders this function almost useless.
up
-1
adam_nospam_hunger at yahoo dot com
11 years ago
For a mysql type DECIMAL(8,4), the length is returned as 10 (M+2 as per documentation).
To Top