PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

mysqli_enable_reads_from_master

(PHP 5 < 5.3.0)

mysqli_enable_reads_from_masterEnable reads from master

Descrierea

bool mysqli_enable_reads_from_master ( mysqli $link )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ și este ELIMINATĂ începând cu PHP 5.3.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top