ncurses_insdelln

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_insdellnInserează linii înainte de linia curentă și deplasează afișajul în jos (numerele negative elimină și deplasează afișajul în sus)

Descrierea

int ncurses_insdelln ( int $count )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

count

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top