PHP 5.4.36 Released

ncurses_panel_below

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_panel_belowReturns the panel below panel

Descrierea

resource ncurses_panel_below ( resource $panel )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

panel

Parametri

If panel is null, returns the top panel in the stack.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top