ncurses_reset_shell_mode

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_reset_shell_modeResetează modul învelișului salvat cu def_shell_mode

Descrierea

int ncurses_reset_shell_mode ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top