International PHP Conference 2015

ncurses_timeout

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_timeoutStabilește timpul de expirare pentru secvențe speciale de taste

Descrierea

void ncurses_timeout ( int $millisec )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

millisec

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top