ncurses_wclear

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wclearCurăță fereastra

Descrierea

int ncurses_wclear ( resource $window )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top