PHP 5.4.36 Released

newt_pop_help_line

(PECL newt >= 0.1)

newt_pop_help_lineReplaces the current help line with the one from the stack

Descrierea

void newt_pop_help_line ( void )

Replaces the current help line with the one from the stack.

Notă:

It's important not to call to newt_pop_help_line() more than newt_push_help_line().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top