Dutch PHP Conference 2019

ocifetch

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocifetchPseudonim pentru oci_fetch()

Descrierea

Pseudonim pentru oci_fetch()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top