Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

ocifreedesc

(PHP 4, PHP 5, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocifreedescPseudonim pentru OCI-Lob::free()

Descrierea

Avertizare

Acest pseudonim este DEZAPROBAT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top