PHP 7.2.7 Released

openal_source_rewind

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_source_rewind Rewind the source

Descrierea

bool openal_source_rewind ( resource $source )

Parametri

source

An Open AL(Source) resource (previously created by openal_source_create()).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top