International PHP Conference 2019 - Spring Edition

openssl_x509_free

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_freeFree certificate resource

Descrierea

void openssl_x509_free ( resource $x509cert )

openssl_x509_free() frees the certificate associated with the specified x509cert resource from memory.

Parametri

x509cert

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top