ovrimos_commit

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5 <= 5.0.5)

ovrimos_commitCommits the transaction

Descrierea

bool ovrimos_commit ( int $connection_id )

Commits the transaction.

Parametri

connection_id

The Ovrimos connection identifier, returned by ovrimos_connect().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top