PHP 7.2.0 Beta 3 Released

PDF_add_note

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_add_noteStabilește o adnotare pentru pagina curentă [învechit]

Descrierea

bool PDF_add_note ( resource $pdfdoc , float $llx , float $lly , float $urx , float $ury , string $contents , string $title , string $icon , int $open )

Stabilește o adnotare pentru pagina curentă. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 6, utilizați PDF_create_annotation() cu type=Text în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top