International PHP Conference 2019 - Spring Edition

PDF_attach_file

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_attach_fileAdaugă un fișier atașat la pagina curentă [învechit]

Descrierea

bool PDF_attach_file ( resource $pdfdoc , float $llx , float $lly , float $urx , float $ury , string $filename , string $description , string $author , string $mimetype , string $icon )

Adaugă o adnotare cu fișier atașat. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 6, utilizați PDF_create_annotation() cu type=FileAttachment în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-26
ilia at prohost dot org
15 years ago
Only the 'Full' Acrobat software will be able to display file attachments. All others will either show nothing or display a question mark.
To Top