PHP 5.4.40 Released

PDF_get_minorversion

(PHP 4 >= 4.2.0, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_get_minorversionObține numărul minor al versiunii [învechit]

Descrierea

int PDF_get_minorversion ( void )

Întoarce numărul minor al versiunii PDFlib.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 5, utilizați PDF_get_value() cu parametrul minor în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
brianray
11 years ago
Deprecated, use int PDF_get_value(resource pdfdoc,'minor',0) instead.
To Top