php[world] 2018 - Call for Speakers

PDF_get_pdi_parameter

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_get_pdi_parameterObține un parametru string al PDI [învechit]

Descrierea

string PDF_get_pdi_parameter ( resource $p , string $key , int $doc , int $page , int $reserved )

Obține conținutul unui parametru de tip string dintr-un document PDI.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 7, utilizați PDF_pcos_get_string() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top