International PHP Conference 2015

PDF_lineto

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_linetoDesenează o linie

Descrierea

bool PDF_lineto ( resource $p , float $x , float $y )

Desenează o linie din punctul curent spre un alt punct. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top