PHP 7.1.24 Released

PDF_set_border_dash

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_border_dashStabilește stilul liniei bordurii adnotărilor [învechit]

Descrierea

bool PDF_set_border_dash ( resource $pdfdoc , float $black , float $white )

Stabilește stilul liniei bordurii diferitor tipuri de adnotări. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 6, utilizați opțiunea dasharray în PDF_create_annotation() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top